Każdy sukces ma swój początek

Przodkowie Antoni Dziemiańczuk (ur. 1895 r.) oraz jego syn Antoni Dziemiańczuk (ur. 1920 r.) to oni są filarami rodu Dziemiańczuków, którzy zaszczepili w przyszłym pokoleniu ducha przedsiębiorczości, przekazali im najważniejsze wartości i nauczyli dbać o więzy rodzinne i budować więzy międzygeneracyjne, które są doskonałą podstawą każdej firmy rodzinnej

 
Zdjęcie rodzinne Dziemiańczuków
Antoni Dziemiańczuk z synem Włodzimierzem

Przez tradycję do innowacji

Dopiero lata 90 – te dały możliwość rozwoju przedsiębiorczości. W Polsce po zmianach ustrojowych powstało wiele firm m.in. sprzedających okna i bramy garażowe.

 
Włodzimierz Dziemiańczuk

Włodzimierz Dziemiańczuk dostrzegł ogromny potencjał w tej branży i postanowił współuczestniczyć w jej rozwoju. Otworzył firmę z ofertą w postaci wyrobów i usług ślusarskich. Wraz z rozwojem, firma zaczęła rozszerzać swoją działalność wprowadzając do katalogu produktów gotowe rolety i bramy. W firmie swojego ojca pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał Grzegorz Dziemiańczuk – przyszły właściciel Sukces Technology Group, zajmując się sprzedażą m.in. gotowych rolet.

 
Grzegorz Dziemiańczuk
właściciel firmy

Dostrzeżenie przez przyszłego właściciela firmy potrzeby dystrybucji poszczególnych elementów składowych firmom, podobnym do firmy ojca, zaowocowało w 1997 r. rozpoczęciem samodzielnej działalności.

Firma jednoosobowa, jaką na początku była Sukces Technology Group, z czasem przekształciła się w spółkę obsługującą odbiorców krajowych i zagranicznych w rozwijającej się dynamicznie branży osłon okiennych.

Firma szybko rozpoczęła wdrażanie własnych linii produkcyjnych. Jednym z pierwszych produktów, powszechnie niegdyś stosowanym i bardzo cenionym przez naszych odbiorców do dzisiaj, był zamek (rygiel) automatyczny. Wraz z rosnącymi potrzebami rynku poszerzała się oferta firmy, a także następował rozwój zaplecza produkcyjnego komponentów do produkcji i profesjonalnego montażu rolet. Z czasem portfolio zostało poszerzone o systemy automatyzacji do osłon zewnętrznych, wewnętrznych i bramowych.

Dzisiaj Sukces Technology Group to cztery renomowane marki (YOODA, TenPilot, MOOVEN, Cortino), asortyment składający się z ponad dwóch tysięcy produktów, nowoczesna produkcja i magazyn w siedzibie w Wasilkowie (k. Białegostoku) oraz własna flota samochodowa.

Wszystkim działaniom niezmiennie towarzyszy chęć doskonalenia oferty, rozwijania firmy i budowania Sukcesu na doświadczeniu zdobywanym przy najbardziej wymagających realizacjach.

STG to też firma rodzinna, gdzie od wielu lat budowany jest silny, zmotywowany i lojalny wobec siebie i firmy zespół. Ważne jest tu również poczucie odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń, a głównym celem nie jest maksymalizacja zysku w krótkim czasie, a stabilne trwanie firmy na rynku i przekazanie jej w świetnym stanie następnym pokoleniom.

 
Mateusz Dziemiańczuk na spotkaniu biznesowym

Grzegorz Dziemiańczuk z synem Mateuszem – kolacja biznesowa

Już niebawem piąte pokolenie będzie uczestniczyło w kontynuacji rozwoju rodzinnego biznesu. W ślady swojego ojca idzie Mateusz Dziemiańczuk, który mimo młodego wieku od kilku lat czynnie uczestniczy w spotkaniach handlowych oraz rozmowach nt. strategii i rozwoju firmy a niebawem na stałe dołączy do zespołu ludzi SUKCESU.