Programowanie pilota i napędu YOODA

2021-01-13 14:40   |   Views 740

Systemy inteligentnego zarządzania domem nie są już tylko ekskluzywnym dodatkiem do nowoczesnych apartamentów czy willi, a wygodą, na którą może pozwolić sobie prawie każdy. Dzięki sterowanym komponentom, takim jak bramy garażowe, rolety, a nawet oświetlenie, codzienne czynności stają się łatwiejsze i bezpieczniejsze.

 

​​Programowanie napędu – instrukcja

Każdy komponent wchodzący w skład systemu inteligentnego domu może działać niezależnie i być programowany indywidualnie tak, aby dopasować się idealnie do naszych potrzeb – odpowiadać za to będzie dedykowany pilot. Zarówno programowanie urządzeń, jak i ich obsługa są bardzo proste i intuicyjne. Zapraszamy do zerknięcia w przygotowany przez markę YOODA, krótki film instruktażowy, który w połączeniu z naszym poradnikiem, rozwieje wszelkie ewentualne wątpliwości i pytania.

 

​Programowanie pierwszego nadajnika

Zanim jeszcze przystąpimy do programowania swojego pierwszego nadajnika, koniecznie trzeba pamiętać, że takie działanie spowoduje całkowite wykasowanie wszystkich poprzednich ustawień i nadajników. Przed przystąpieniem do programowania konieczne jest włączenie zasilania, lub też przycisku programowania znajdującego się na głowicy napędu.

Po wykonaniu powyższych czynności można przejść do właściwego programowania urządzenia. Programowanie, poprzedza sekwencja 3 przycisków wybieranych kolejno na pilocie. Są to przyciski:

 • Przycisk programowania P2 – znajduje się on z tyłu nadajnika. Po jego kliknięciu napęd rolety potwierdzi wykonanie akcji poprzez krótki ruch góra, dół.
 • Przycisk programowania P2 (ponownie).
 • Przycisk kierunkowy góra – znajdujący się z przodu pilota.

Po prawidłowym wykonaniu powyższej kombinacji przycisków, napęd zareaguje kilkoma krótkimi sygnałami dźwiękowymi, potwierdzającymi prawidłowe zaprogramowanie pierwszego nadajnika.

Uwaga – jeśli po wykonaniu powyższych czynności napęd działa w inną stronę niż się spodziewamy, konieczne jest powtórzenie całego procesu programowania, ze zmianą w ostatnim kroku (zmiana podczas wyboru kierunku na przyciskach znajdujących się z przodu pilota). Zatem po dwukrotnym wciśnięciu przycisku P2, należy wybrać kierunek dół.

 

​Programowanie drugiego i kolejnego nadajnika

Aby poprawnie zaprogramować drugi i każdy kolejny nadajnik konieczny będzie nie tylko napęd, ale również prawidłowo zaprogramowany pierwszy nadajnik oraz dodatkowo kolejny nadajnik, który będzie służył nam jako nowy.

Pierwszym krokiem do prawidłowego zaprogramowania kolejnego nadajnika, jest wybranie na pierwszym, już działającym pilocie dwóch przycisków. Podobnie jak w przypadku programowania pierwszego nadajnika wybieramy przycisk:

 • P2 i tutaj również napęd potwierdzi otrzymanie polecenia poprzez krótki ruch rolety góra, dół.
 • Ponowne wybranie przycisku P2 na tym samym, już działającym pilocie.
 • Ponowne wybranie przycisku P2 jednak tym razem, już na nowym nadajniku. Napęd potwierdzi prawidłowe wykonanie polecenia poprzez kilka krótkich sygnałów dźwiękowych.

Pamięć napędu jest w stanie, pomieści połączenia z 20 różnymi nadajnikami, znajdującymi się w różnych częściach naszego domu. Pamiętanie o ilości zaprogramowanych w nadajniku połączeń jest niezwykle ważna. Każde kolejne połączenie, czyli np. 21, 22 etc. spowoduje automatyczne wykasowanie pierwszego i każdego kolejnego zaprogramowanego połączenia.

 

​​Kasowanie pamięci napędu

Kasowanie, czy też resetowanie odbiornika jest bardzo proste i składa się z sekwencji 3 przycisków wykonywanych kolejno na pierwszym nadajniku:

 • Przycisku programowania P2. Ponownie napęd odpowie krótkim ruchem góra dół.
 • Przycisku STOP, który znajduje się z przodu pilota, pomiędzy strzałkami kierunkowymi.
 • Ponownego wybrania przycisku P2.

Aby potwierdzić poprawne wykonanie akcji, napęd zareaguje kilkoma krótkimi sygnałami dźwiękowymi, a także ruchem góra dół.

 

​Aktywacja trybu położeń krańcowych

Przed przystąpieniem do programowania odbiornika, konieczne jest wprowadzenie napędu w tryb programowania, czyli maksymalne podniesienie rolety.

Celem poprawnego wprowadzenia napędu w tryb programowania położeń krańcowych, konieczne jest wybranie sekwencji 3 przycisków:

 • Przycisk programowania P2, napęd reaguje ruchem góra dół.
 • Następnie z przodu pilota wybieramy przycisk góra.
 • Wybieramy przycisk P2 ponownie. Napęd zareaguje kilkoma sygnałami dźwiękowymi, a także ruchem góra dół.
 

Programowanie położeń krańcowych

Aby zaprogramować górne położenie rolety, konieczne jest ustawienie jej na pożądanej wysokości, a następnie sześciokrotne wybranie przycisku STOP, znajdującego się z przodu nadajnika, pomiędzy przyciskami kierunkowymi. Napęd potwierdzi prawidłowe zaprogramowanie kilkoma sygnałami dźwiękowymi oraz ruchem góra dół.

Przy ustawieniach dolnych rolety, postępujemy w sposób analogiczny do powyższego. Po prawidłowym zaprogramowaniu położeń krańcowych pilot automatycznie wyjdzie z trybu ich programowania.

 

​Kasowanie położeń krańcowych

Aby skasować górne oraz dolne położenie krańcowe, konieczne jest wybranie sekwencji 3 przycisków:

 • Przycisk programowania P2, napęd reaguje ruchem góra dół.
 • Przycisk dół.
 • Przycisk programowania P2 ponownie. Wykasowanie położeń, zostanie potwierdzone sygnałami dźwiękowymi i ruchem góra dół.

Mamy nadzieję, że nasza instrukcja jest dla Ciebie pomocna! W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu!

»
«